DALĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ PROGRAMMĀ

02-11-2022

LATVIJAS DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJAS KĀ ASOCIĒTO PARTNERU DALĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ PROGRAMMAS PAMATDARBĪBAS NR.2 (KA 2) STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ NR.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 TIME4IT JEB TIME FOR IMMERSIVE TELEPRESENCE PROJEKTA PARTNERU TREŠAJĀ STARPVALSTU SANĀKSMĒ LATVIJĀ.


18.10.2022-19.10.2022 Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji Jevgēnijs Oboļēvičs un Inese Vilcāne tikās ar projekta darba grupu, pārstāvot projekta mērķa grupu- darba aizsardzības izglītotājus, lai informētu projekta darba grupu par esošo situāciju – darba aizsardzības speciālistu digitālo prasmju līmeni, rīkiem, kas ir speciālistu rīcībā, kā arī prezentētu Asociāciju, tās darbības jomas, iespējas un resursus. LDASA ņems aktīvu darbību arī turpmākās projekta darbībās: izvērtējot vebināra darba aizsardzības speciālistiem par iespēju implementēt https://time4it-project.eu/ kā IO1 un IO2 rezultātu jeb augmentētās realitātes vides) ikdienas darbā, kvalitāti, un sniegtu nepieciešamās rekomendācijas.