Publicēti kompetento speciālistu sertifikācijas jautājumi

Publicēti kompetento speciālistu sertifikācijas jautājumi

07-06-2023

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām ar 1. jūliju testa sagatavošanā personāla sertifikācijas institūcijai ir jāizmanto Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" testa jautājumus. Minētie jautājumi ir publicēti www.stradavesels.lv sadaļā “Materiāli” un ir pieejami nospiežot "Lasīt vairāk".

Lasīt vairāk
Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence

Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence

04-04-2023

1. Time4IT projekta partneru trešā starpvalstu sanāksmē Latvijā 18.10.2022-19.10.2022 Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji Jevgēnijs Oboļēvičs un Inese Vilcāne tikās ar projekta darba grupu, pārstāvot projekta mērķa grupu- darba aizsardzības izglītotājus, lai informētu projekta darba grupu par esošo situāciju – darba aizsardzības speciālistu digitālo prasmju līmeni, rīkiem, kas ir speciālistu rīcībā, kā arī prezentētu Asociāciju, tās darbības jomas, iespējas un resursus. 2. Time4IT vebināra darba plāna izvērtējums 2023.gada februārī LDASA ņēma aktīvu dalību Time4IT vebināra darba plāna izvērtējumā, lai, no darba aizsardzības izglītotāju skatu punkta, vebināra organizatoriem sniegtu atzinumu un viedokli par iespēju implementēt https://time4it-project.eu/ IO1 un IO2 rezultātu jeb augmentētās realitātes vides darba aizsardzības izglītotāju ikdienas darbā. 3. Dalība Time4IT vebinārā 2023.gada 29.martā asociācijas biedri guva iespēju piedalīties profesionālās kompetences pilnveides pasākumā, vebinārā, lai uzlabotu digitālās prasmes, iemācītos izstrādāt virtuālās realitātes vides, iepazītos ar iespējām iekļaut Time4IT virtuālās vides ikdienas darbā. Paldies par doto iespēju kļūt par projekta asociētajiem partneriem! Esam ne tikai apguvuši jaunas prasmes darba aizsardzības digitalizācijā, bet arī guvuši vērtīgu informāciju par ERASMUS+ programmas iespējām, kas mūs motivē realizēt arī savas profesionālās vēlmes ERASMUS+ projektu ietvaros!

Lasīt vairāk
Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence projekta partneru trešajā starpvalstu sanāksmē Latvijā.

Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence projekta partneru trešajā starpvalstu sanāksmē Latvijā.

02-11-2022

18.10.2022-19.10.2022 Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji Jevgēnijs Oboļēvičs un Inese Vilcāne tikās ar projekta darba grupu, pārstāvot projekta mērķa grupu- darba aizsardzības izglītotājus, lai informētu projekta darba grupu par esošo situāciju – darba aizsardzības speciālistu digitālo prasmju līmeni, rīkiem, kas ir speciālistu rīcībā, kā arī prezentētu Asociāciju, tās darbības jomas, iespējas un resursus. LDASA ņems aktīvu darbību arī turpmākās projekta darbībās: izvērtējot vebināra darba aizsardzības speciālistiem par iespēju implementēt https://time4it-project.eu/ kā IO1 un IO2 rezultātu jeb augmentētās realitātes vides) ikdienas darbā, kvalitāti, un sniegtu nepieciešamās rekomendācijas.

Lasīt vairāk
E-palīgs darba aizsardzības speciālistiem

E-palīgs darba aizsardzības speciālistiem

06-05-2018

LDASA biedriem turpmāk ir pieejams ļoti noderīgs e-palīgs ar vairāk nekā 1000 resursu - instrukcijas, dokumentu paraugi, normatīvie akti, forumi un ļoti daudz kas cits. Pieeja e.ldasa.lv ir tikai pilntiesīgiem biedriem (ar paroli). Lai saņemtu paroli - jākļūst par mūsu biedru.

Lasīt vairāk
Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists”

Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists”

09-02-2022

2022. gada 9. februārī tika apstiprināts profesijas standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists”. Biedrība "Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija" kopā ar darba grupu izstrādāja un iesniedza profesiju standartu kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists” (5. PKL, 7. LKI)*. Kvalifikācija apgūstama atbilstošās profesionālā maģistra studiju programmās. Darba aizsardzības vecākais speciālists uzņēmumā izveido, ievieš, uztur, pilnveido un vada darba aizsardzības sistēmu. Organizē un piedalās darba vides ekspertīzē, izmanto dažādas risku novērtēšanas un analīzes metodes, un izstrādā kompleksus risinājumus drošas darba vides izveidei un uzturēšanai. Veicina darba vides un uzņēmuma ilgtspēju un sociālo atbildību. Sniedz konsultācijas, kā arī plāno, organizē un veic izglītojošās darbības darba aizsardzības jomā. Savu kompetenču ietvaros izstrādā priekšlikumus uzņēmuma attīstības politikas plānošanā, kas sekmē darba aizsardzības labās prakses principu ieviešanu. Darba aizsardzības vecākais speciālists var darboties kā kompetents speciālists, t.sk. var veikt individuālo komercdarbību vai darboties kā pašnodarbināta persona. Ar standartu plašāk var iepazīties nospiežot pogu "Lasīt vairāk" * Piektais profesionālais kvalifikācijas līmenis(5.PKL), atbilst septītajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (7.LKI ).

Lasīt vairāk
Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības speciālists”

Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības speciālists”

13-10-2021

2021. gada 13. oktobrī tika apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības speciālists”, kuru iesniedzējs ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Profesiju standarta izstrādes darba grupā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas. Kvalifikācija “Darba aizsardzības speciālists” (4. PKL, 5. LKI)* apgūstama atbilstošās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Darba aizsardzības speciālists uzņēmumā organizē darba aizsardzības sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, veic darba vides iekšējo uzraudzību un nodarbināto apmācības darba aizsardzības jomā, nodrošina nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanu atbilstoši saistīto normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā. Darba aizsardzības speciālists strādā dažādu nozaru uzņēmumos. Ar standarta saturu plašāk var iepazīties nospiežot pogu "Lasīt vairāk" *Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (4.PKL), atbilst piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (5.LKI ).

Lasīt vairāk
Grozījumi Darba likumā

Grozījumi Darba likumā

01-08-2021

2021.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz vairākas izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā.

Lasīt vairāk
Saistībā ar attālinātā darba veikšanu ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Saistībā ar attālinātā darba veikšanu ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

15-12-2020

Darba likuma 76. pants paredz, ka darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba…

Lasīt vairāk
Pieņem grozījumus efektīvākai nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzībai

Pieņem grozījumus efektīvākai nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzībai

21-12-2020

Lai nodrošinātu efektīvāku nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normās ietvertajam regulējumam, Saeima pirmdien, 21.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma par…

Lasīt vairāk
Nelaimes gadījumi darbā 2020. gadā

Nelaimes gadījumi darbā 2020. gadā

07-12-2020

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 18 nodarbinātie. 2019. gadā šajā laika posmā bojā bija …

Lasīt vairāk
Izmaiņas Darba aizsardzības regulējumā

Izmaiņas Darba aizsardzības regulējumā

25-09-2020

2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā, kas paredz vairākas izmaiņas darba aizsardzības tiesiskajā regulējumā. Skaidrojumus par grozījumiem likumā sagatavoja Labklājības ministrija.

Lasīt vairāk
Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos

Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos

19-09-2020

2020gada 19. septembrī, stājas spēkā grozījumi Ugunsdrošības noteikumos. Kā skaidro Iekšlietu ministrija, izmaiņas tika izstrādātas, lai ugunsdrošības prasības būtu iedzīvotājiem vienkāršāk saprotamas, kā arī lai padarītu efektīvāku un saprotamāku noteikumos iekļauto tiesību normu piemērošanu. Ugunsdrošības noteikumu grozījumos iekļauti priekšlikumi, kuri balstīti uz līdzšinējo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta praksi ugunsdrošības uzraudzības jomā un kurus ieteikuši citi ugunsdrošības jomas pārstāvji.

Lasīt vairāk
Svarīga informācija kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

Svarīga informācija kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

07-07-2020

Labklājības ministrija informē, ka, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ir precizēts Labklājības ministrijas interneta vietnē publicētais kompetento speciālistu saraksts.

Lasīt vairāk