Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija

Par mums image
Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija (LDASA) Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2005.gada 10.jūnijā.

LDASA mērķis ir apvienot darba aizsardzības speciālistus - fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība ir virzīta uz drošas un veselīgas darba vides izveidošanu un nodrošināšanu, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasības.

Sīkāku informāciju par LDASA mērķiem un uzdevumiem iegūstama LDASA statūtos

LDASA aicina ikvienu darba aizsardzības speciālistu piebiedroties mūsu biedrībai. LDASA biedriem ir iespēja apmeklēt LDASA rīkotus seminārus un saņemt aktuālu informāciju par darba aizsardzības aktualitātēm.

LDASA biedriem turpmāk ir pieejama ļoti noderīga e-vietne, kas satur vairāk nekā 1000 resursu - instrukcijas, dokumentu paraugus, normatīvos aktus, forumus un ļoti daudz citas, vērtīgas informācijas, kas noderīga mūsu, darba aizsardzības speciālistu ikdienā. Pieeja e.ldasa.lv ir tikai pilntiesīgiem biedriem (ar paroli).

Lai kļūtu par LDASA biedru nepieciešams aizpildīt un iesniegt biedrības valdei iesniegumu/anketu.

Iesniegums/anketa PDFā
Iesniegums/anketa WORDā


IESTĀTIES ASOCIĀCIJĀ

Lūdzām piedālīties aptaujā

28-04-2024

LDASA, Green Manuals (Zaļās rokasgrāmatas) Nordplus projekta. Nr. NPAD-2023/10104. ietvaros veic aptauju par pētījumu “Rokasgrāmatu un instrukciju sastāvdaļu dekompozīcija” https://greenmanuals.beti.lt/lv/intelektualie-rezultati/

Lasīt vairāk
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības partnerības projekta pieaugušo izglītības sektorā CARE: Social Death Awareness Initiative PIRMĀ PARTNERU STARPVALSTU TIKŠANĀS IR AIZVADĪTA!

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības partnerības projekta pieaugušo izglītības sektorā CARE: Social Death Awareness Initiative PIRMĀ PARTNERU STARPVALSTU TIKŠANĀS IR AIZVADĪTA!

29-04-2024

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības partnerības projekta pieaugušo izglītības sektorā CARE: Social Death Awareness Initiative PIRMĀ PARTNERU STARPVALSTU TIKŠANĀS IR AIZVADĪTA! Projekta numurs: Nr. 2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 Projekta darbības laiks: 2024.gada 1.aprīlis- 2026.gada 31.marts Projekta dalībnieki Lai īstenotu CARE jeb Social Death Awareness Initiative projektu, apvienojās 3 partneri no 3 ES valstīm: ➢ Latvija (koordinators) BIEDRĪBA “Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija” ➢ Kipra OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD ➢ Slovēnija DRUSTVO DISORA 2024.gada 23. un 25. aprīlī Kipras pilsētā Nikosijā notika pirmā projekta starpvalstu tikšanās. Uzņemošā organizācija OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD iepazīstināja partnerus ar savu organizāciju, dalībniekiem bija iespēja iepazīties, dalīties pieredzē un viedokļu apmaiņā. Sanāksme bija nepieciešama, jo tās laikā panāktās vienošanās būs spēkā visu projekta īstenošanas laiku. Sanāksmē visi dalībnieki guva skaidru izpratni par projekta mērķiem, uzdevumiem un to sasniegšanas gaitu, kā arī par vadības pasākumiem, kas jāveic, lai īstenotu projektu saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Lasīt vairāk
NORDPLUS PROJEKTS "DAŽĀDAS PIEEJAS DABASZINĀTŅU UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS MĀCĪŠANAI ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTĪS"

NORDPLUS PROJEKTS "DAŽĀDAS PIEEJAS DABASZINĀTŅU UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS MĀCĪŠANAI ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTĪS"

10-10-2023

2023.gada 1.septembrī Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija ir uzsākusi dalību Nordplus projekts Nr. NPHZ-2023/10064 “Different approaches to teaching Science and Entrepreneurship in Nordic-Baltic experience”. Projekts "Dažādas pieejas dabaszinātņu un uzņēmējdarbības mācīšanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstīs" ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu: Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Islandes un Somijas partnerības projekts, ar mērķi izveidot spēcīgu sadarbības tīklu, kurā apvienoti uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, skolu un pieaugušo sektora izglītības iestādes. Mūsu kā Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas loma- dalīties ar labo praksi darba aizsardzībā, kā arī pārņemt labo praksi darba aizsardzībā. Projekta ilgums: 2023.gada 1. septembris- 2025.gada 31.augusts Projekta koordinators: Foundation Järvamaa (Igaunija) Projekta partneri: Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija (Latvija) Etelä-Pohjanmaan College (Somija) Von Hope NGO (Islande) Vilnius district Pagiriai gymnasium (Lietuva) Roosna-Alliku Elementary School (Igaunija)

Lasīt vairāk
LDASA, tās valdes locekles Ineses Vilcānes vadībā, Nordplus projekta Green Manuals  ietvaros, izstrādāja Pētījuma "Rokasgrāmatu un instrukciju sastāvdaļu dekompozīcija"  pirmo daļu

LDASA, tās valdes locekles Ineses Vilcānes vadībā, Nordplus projekta Green Manuals ietvaros, izstrādāja Pētījuma "Rokasgrāmatu un instrukciju sastāvdaļu dekompozīcija" pirmo daļu

09-10-2023

2023. gada septembrī LDASA, tās valdes locekles Ineses Vilcānes vadībā, Nordplus projekta Green Manuals ietvaros, izstrādāja Pētījuma "Rokasgrāmatu un instrukciju sastāvdaļu dekompozīcija" pirmo daļu: Vispārējie rokasgrāmatu un instrukciju veidi, mērķi un konceptuālā satura analīze. Tā kā projekta darba valoda ir angļu valoda, šobrīd piedāvājam iepazīties ar Pētījuma pirmo daļu angļu valodā (nospiežot "Lasīt vairāk"). Pētījums sastāvēs no trīs daļām, papildus augstākminētajai pirmajai daļai, 2023.gada novembrī un decembrī sekos otrā un trešā Pētījuma daļa, sekojoši: “Instrukciju un rokasgrāmatu sociokulturālā dimensija, neaizsargātības elementi, kas var atspoguļoties augstākā pieaugušo NEET situācijā īpatsvarā migrantu vidū” un “Digitālās iespējas īstenot uz tehnoloģijām balstītas izmaiņas instrukciju izstrādē”. Atgādinām, ka projekta mērķis ir izveidot digitālo rīku instrukciju ērtai un ātrai izstrādei, kas paralēli pielāgots arī daudzveidīgām pieaugušo izglītotāju vajadzībām visaptverošā pieaugušo izglītībā. Lūdzām piedalīties aptauja par augstākminēto pētījumu: https://forms.gle/jRGcYmqMeEAjRnQd8 Paldies!

Lasīt vairāk
2023.gada 27. -28. septembrī notika pirmā partnerības tikšanās Reikjavīkā, Islandē Nordplus projekta Green Manuals ietvaros.

2023.gada 27. -28. septembrī notika pirmā partnerības tikšanās Reikjavīkā, Islandē Nordplus projekta Green Manuals ietvaros.

28-09-2023

2023.gada 1.augustā Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija ir uzsākusi dalību Nordplus projektā Green Manuals. 2023.gada 27. -28. septembrī notika pirmā partnerības tikšanās Reikjavīkā, Islandē. Tikšanās laikā prezentējām vadlīnijas projekta pētījuma izstrādei, izrunājām teorētiskā pētījuma izstrādi un iepazināmies ar projekta īstenošanas nosacījumiem. Paralēli vienojāmies par projekta vizuāļiem un topošās projekta mājas lapas izskatu. Atgādinām, ka projekta mērķis ir izveidot digitālo rīku instrukciju ērtai un ārtai izstrādei, kas paralēli pielāgots arī daudzveidīgām pieaugušo izglītotāju vajadzībām visaptverošā pieaugušo izglītībā. Noskaties video, par to, kā mums gāja Islandē, LDASA Facebook lapā: https://www.facebook.com/reel/688958606186918 • Projekta koordinators: Jafnréttishús- Equality Centre (Islande) • Projekta partneri: Latvija-Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija (LDASA) Lietuva-Baltic Education Technology Institute (BETI) Projekta īstenošanas laiks: 08/2023 - 01/2025

Lasīt vairāk
Publicēti kompetento speciālistu sertifikācijas jautājumi

Publicēti kompetento speciālistu sertifikācijas jautājumi

07-06-2023

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām ar 1. jūliju testa sagatavošanā personāla sertifikācijas institūcijai ir jāizmanto Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" testa jautājumus. Minētie jautājumi ir publicēti www.stradavesels.lv sadaļā “Materiāli” un ir pieejami nospiežot "Lasīt vairāk".

Lasīt vairāk
Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence

Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence

04-04-2023

1. Time4IT projekta partneru trešā starpvalstu sanāksmē Latvijā 18.10.2022-19.10.2022 Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji Jevgēnijs Oboļēvičs un Inese Vilcāne tikās ar projekta darba grupu, pārstāvot projekta mērķa grupu- darba aizsardzības izglītotājus, lai informētu projekta darba grupu par esošo situāciju – darba aizsardzības speciālistu digitālo prasmju līmeni, rīkiem, kas ir speciālistu rīcībā, kā arī prezentētu Asociāciju, tās darbības jomas, iespējas un resursus. 2. Time4IT vebināra darba plāna izvērtējums 2023.gada februārī LDASA ņēma aktīvu dalību Time4IT vebināra darba plāna izvērtējumā, lai, no darba aizsardzības izglītotāju skatu punkta, vebināra organizatoriem sniegtu atzinumu un viedokli par iespēju implementēt https://time4it-project.eu/ IO1 un IO2 rezultātu jeb augmentētās realitātes vides darba aizsardzības izglītotāju ikdienas darbā. 3. Dalība Time4IT vebinārā 2023.gada 29.martā asociācijas biedri guva iespēju piedalīties profesionālās kompetences pilnveides pasākumā, vebinārā, lai uzlabotu digitālās prasmes, iemācītos izstrādāt virtuālās realitātes vides, iepazītos ar iespējām iekļaut Time4IT virtuālās vides ikdienas darbā. Paldies par doto iespēju kļūt par projekta asociētajiem partneriem! Esam ne tikai apguvuši jaunas prasmes darba aizsardzības digitalizācijā, bet arī guvuši vērtīgu informāciju par ERASMUS+ programmas iespējām, kas mūs motivē realizēt arī savas profesionālās vēlmes ERASMUS+ projektu ietvaros!

Lasīt vairāk
Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence projekta partneru trešajā starpvalstu sanāksmē Latvijā.

Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence projekta partneru trešajā starpvalstu sanāksmē Latvijā.

02-11-2022

18.10.2022-19.10.2022 Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji Jevgēnijs Oboļēvičs un Inese Vilcāne tikās ar projekta darba grupu, pārstāvot projekta mērķa grupu- darba aizsardzības izglītotājus, lai informētu projekta darba grupu par esošo situāciju – darba aizsardzības speciālistu digitālo prasmju līmeni, rīkiem, kas ir speciālistu rīcībā, kā arī prezentētu Asociāciju, tās darbības jomas, iespējas un resursus. LDASA ņems aktīvu darbību arī turpmākās projekta darbībās: izvērtējot vebināra darba aizsardzības speciālistiem par iespēju implementēt https://time4it-project.eu/ kā IO1 un IO2 rezultātu jeb augmentētās realitātes vides) ikdienas darbā, kvalitāti, un sniegtu nepieciešamās rekomendācijas.

Lasīt vairāk
E-palīgs darba aizsardzības speciālistiem

E-palīgs darba aizsardzības speciālistiem

06-05-2018

LDASA biedriem turpmāk ir pieejams ļoti noderīgs e-palīgs ar vairāk nekā 1000 resursu - instrukcijas, dokumentu paraugi, normatīvie akti, forumi un ļoti daudz kas cits. Pieeja e.ldasa.lv ir tikai pilntiesīgiem biedriem (ar paroli). Lai saņemtu paroli - jākļūst par mūsu biedru.

Lasīt vairāk
Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists”

Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists”

09-02-2022

2022. gada 9. februārī tika apstiprināts profesijas standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists”. Biedrība "Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija" kopā ar darba grupu izstrādāja un iesniedza profesiju standartu kvalifikācijai “Darba aizsardzības vecākais speciālists” (5. PKL, 7. LKI)*. Kvalifikācija apgūstama atbilstošās profesionālā maģistra studiju programmās. Darba aizsardzības vecākais speciālists uzņēmumā izveido, ievieš, uztur, pilnveido un vada darba aizsardzības sistēmu. Organizē un piedalās darba vides ekspertīzē, izmanto dažādas risku novērtēšanas un analīzes metodes, un izstrādā kompleksus risinājumus drošas darba vides izveidei un uzturēšanai. Veicina darba vides un uzņēmuma ilgtspēju un sociālo atbildību. Sniedz konsultācijas, kā arī plāno, organizē un veic izglītojošās darbības darba aizsardzības jomā. Savu kompetenču ietvaros izstrādā priekšlikumus uzņēmuma attīstības politikas plānošanā, kas sekmē darba aizsardzības labās prakses principu ieviešanu. Darba aizsardzības vecākais speciālists var darboties kā kompetents speciālists, t.sk. var veikt individuālo komercdarbību vai darboties kā pašnodarbināta persona. Ar standartu plašāk var iepazīties nospiežot pogu "Lasīt vairāk" * Piektais profesionālais kvalifikācijas līmenis(5.PKL), atbilst septītajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (7.LKI ).

Lasīt vairāk
Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības speciālists”

Apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības speciālists”

13-10-2021

2021. gada 13. oktobrī tika apstiprināts profesiju standarts kvalifikācijai “Darba aizsardzības speciālists”, kuru iesniedzējs ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Profesiju standarta izstrādes darba grupā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas. Kvalifikācija “Darba aizsardzības speciālists” (4. PKL, 5. LKI)* apgūstama atbilstošās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Darba aizsardzības speciālists uzņēmumā organizē darba aizsardzības sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, veic darba vides iekšējo uzraudzību un nodarbināto apmācības darba aizsardzības jomā, nodrošina nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšanu atbilstoši saistīto normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā. Darba aizsardzības speciālists strādā dažādu nozaru uzņēmumos. Ar standarta saturu plašāk var iepazīties nospiežot pogu "Lasīt vairāk" *Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (4.PKL), atbilst piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (5.LKI ).

Lasīt vairāk
Grozījumi Darba likumā

Grozījumi Darba likumā

01-08-2021

2021.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz vairākas izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā.

Lasīt vairāk
Saistībā ar attālinātā darba veikšanu ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Saistībā ar attālinātā darba veikšanu ar 2021. gada 1. janvāri stāsies spēkā grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

15-12-2020

Darba likuma 76. pants paredz, ka darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri atbilstoši darba līguma noteikumiem nepieciešami darba veikšanai vai arī ir radušies ar darba…

Lasīt vairāk
Pieņem grozījumus efektīvākai nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzībai

Pieņem grozījumus efektīvākai nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzībai

21-12-2020

Lai nodrošinātu efektīvāku nosūtīto darbinieku tiesību aizsardzību atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normās ietvertajam regulējumam, Saeima pirmdien, 21.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma par…

Lasīt vairāk
Nelaimes gadījumi darbā 2020. gadā

Nelaimes gadījumi darbā 2020. gadā

07-12-2020

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 18 nodarbinātie. 2019. gadā šajā laika posmā bojā bija …

Lasīt vairāk
Izmaiņas Darba aizsardzības regulējumā

Izmaiņas Darba aizsardzības regulējumā

25-09-2020

2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā, kas paredz vairākas izmaiņas darba aizsardzības tiesiskajā regulējumā. Skaidrojumus par grozījumiem likumā sagatavoja Labklājības ministrija.

Lasīt vairāk
Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos

Izmaiņas Ugunsdrošības noteikumos

19-09-2020

2020gada 19. septembrī, stājas spēkā grozījumi Ugunsdrošības noteikumos. Kā skaidro Iekšlietu ministrija, izmaiņas tika izstrādātas, lai ugunsdrošības prasības būtu iedzīvotājiem vienkāršāk saprotamas, kā arī lai padarītu efektīvāku un saprotamāku noteikumos iekļauto tiesību normu piemērošanu. Ugunsdrošības noteikumu grozījumos iekļauti priekšlikumi, kuri balstīti uz līdzšinējo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta praksi ugunsdrošības uzraudzības jomā un kurus ieteikuši citi ugunsdrošības jomas pārstāvji.

Lasīt vairāk
Svarīga informācija kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

Svarīga informācija kompetentajiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos

07-07-2020

Labklājības ministrija informē, ka, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ir precizēts Labklājības ministrijas interneta vietnē publicētais kompetento speciālistu saraksts.

Lasīt vairāk
Sertifikācija image

DARBA AIZSARDZĪBAS KOMPETENTO SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJU VEIC
Personāla sertifikācijas institūcijas:

SIA "Sertifikācijas centrs"
SIA "Metrio" Sertifikācijas centrs

Prasības kompetentajiem speciālistiem
Lai varētu sniegt ārpakalpojumu uzņēmumiem, kompetentajam speciālistam ir nepieciešama profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists".
Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis minēto izglītību, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs sniegt ārpakalpojumu uzņēmumiem piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta saņemšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām speciālistam ir jāvēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu.
Personāla sertifikācijas institūcijā speciālists iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:
1) izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);
2) vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina speciālista ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
3) dokumentus, kas apliecina speciālista zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas).
Personāla sertifikācijas institūcija organizē testu un novērtē speciālista kompetenci darba aizsardzības jomā.
Sertifikācijas eksāmenu (90min) veido divas daļas:
1) teorētiskā daļa - tests, kurā speciālists atbild uz 30 testa jautā­jumiem (testa jautājumi);
2) praktiskā daļa, kurā speciālists risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.
Personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi.
Lai turpinātu darbību, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām kompetentais speciālists atkārtoti sertificējams personāla sertifikācijas institūcijā.
Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentajam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 14230 euro apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.
Labklājības ministrijas mājas lapā tiek publicēti dati par sertificētajiem kompetentajiem speciālistiem. Sarakstā tiek iekļautas arī personas, kas pēdējo piecu gadu laikā ieguvušas augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā un ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti, ja šīs personas ir iesniegušas Labklājības ministrijā iesniegumu par atļauju publicēt savus personas datus.

Jevgēnijs Oboļēvičs

Valdes priekšsēdētājs

Eva Šiļina

Valdes locekle

Inese Vilcāne

Valdes locekle

Jānis Bērziņš

Valdes loceklis

Imants Kristiņš

Valdes loceklis

Edgars Suseklis

Valdes loceklis

  • Miera iela 82, Rīga, LV-1013
Lai kļūtu par LDASA biedru nepieciešams aizpildīt un iesniegt biedrības valdei iesniegumu/anketu.

Iesniegums/anketa PDFā
Iesniegums/anketa WORDā 

Iesniegumu/anketu var iesniegt:

- pa pastu (Miera 82-1a, Rīga, LV-1013);
- pa e-pastu: info@ldasa.lv, pievienojot parakstītu iesniegumu;
- vai aizpildot kontaktformu, pievienojot parakstītu iesniegumu.

Pēc iesnieguma saņemšanas, tās tiks izskatīts LDASA valdes sēdē. Par lēmuma pieņemšanu pretendents tiks informēts personīgi, telefoniski vai pa e-pastu.

Piezīme: LDASA pieņem ar drošu e-parakstu parakstītus dokumentus.

*
*
*