Nordplus projekts - Green Manuals

2023. gada septembrī LDASA, tās valdes locekles Ineses Vilcānes vadībā, Nordplus projekta Green Manuals  ietvaros, izstrādāja Pētījuma "Rokasgrāmatu un instrukciju sastāvdaļu dekompozīcija"  pirmo daļu: Vispārējie rokasgrāmatu un instrukciju veidi, mērķi un konceptuālā satura analīze. Tā kā projekta darba valoda ir angļu valoda, šobrīd piedāvājam iepazīties ar Pētījuma pirmo daļu angļu valodā ŠEIT.

Pētījums sastāvēs no trīs daļām, papildus augstākminētajai pirmajai daļai, 2023.gada novembrī un decembrī sekos otrā un trešā Pētījuma daļa, sekojoši: “Instrukciju un rokasgrāmatu sociokulturālā dimensija, neaizsargātības elementi, kas var atspoguļoties augstākā pieaugušo NEET situācijā īpatsvarā  migrantu vidū” un “Digitālās iespējas īstenot uz tehnoloģijām balstītas izmaiņas instrukciju izstrādē”. Atgādinām, ka projekta mērķis ir izveidot digitālo rīku instrukciju ērtai un ātrai izstrādei, kas paralēli pielāgots arī daudzveidīgām pieaugušo izglītotāju vajadzībām visaptverošā pieaugušo izglītībā.

Lūdzām izteikt savu viedokli par augstākminēto pētījumu: APTAUJA (https://forms.gle/jRGcYmqMeEAjRnQd8) 

Paldies!

------------------------------------------------------------------------

2023.gada 1.augustā Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija ir uzsākusi dalību Nordplus projektā Green Manuals. 2023.gada 27. -28. septembrī notika pirmā partnerības tikšanās Reikjavīkā, Islandē. Tikšanās laikā prezentējām vadlīnijas projekta pētījuma izstrādei, izrunājām teorētiskā pētījuma izstrādi un iepazināmies ar projekta īstenošanas nosacījumiem. Paralēli vienojāmies par projekta vizuāļiem un topošās projekta mājas lapas izskatu. Atgādinām, ka projekta mērķis ir izveidot digitālo rīku instrukciju ērtai un ārtai izstrādei, kas paralēli pielāgots arī daudzveidīgām pieaugušo izglītotāju vajadzībām visaptverošā pieaugušo izglītībā. Noskaties video, par to, kā mums gāja Islandē,  LDASA Facebook lapā: https://www.facebook.com/reel/688958606186918

------------------------------------------------------------------------

2023.gada 1.augustā Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija ir uzsākusi dalību Nordplus projektā Green Manuals. Projekta galvenais mērķis ir radīt inovatīvus atvērtās izglītības resursus, paātrinot digitālās izglītības risinājumus, izmantojot metodoloģisko izstrādi, kas balstīta uz datu dekompozīcijas pieeju. Tādējādi projekta mērķis ir izveidot digitālo rokasgrāmatu izstrādes mācību programmu, kas pielāgota daudzveidīgām pieaugušo izglītotāju vajadzībām visaptverošā pieaugušo izglītībā. Inovatīvais elements ir iespēja  pielietot vizuālo uztveri, izmantojot pielāgojamus interpretācijas procesus, nodrošinot auglīgu alternatīvu papīra formāta rokasgrāmatu un instrukciju analītiskajam veidolam, vienlaikus ievērojami samazinot atkritumu daudzumu, ko rada papīra formāta rokasgrāmatas un instrukcijas. Tāpēc dalībnieki pilnveidos ilgtspējības kompetences, kas koncentrētas ārpus individuālā līmeņa, izstrādātu inovatīvus atvērtās izglītības resursus un integrētu tos pieaugušo mācīšanā vai apmācībā. Turklāt partnerība veicina institucionālo izaugsmi, kolektīvi pārvērtējot esošās vietējiem apstākļiem atbilstošās mācību metodes - zaļajai pārejai, izmantojot dizaina domāšanu un kopprojektēšanas pasākumus, veicinot rezultātu izplatīšanu un izmantošanu pieaugušo izglītības iestāžu vidū. 

Projekta koordinators

Jafnréttishús- Equality Centre (Islande) 

Projekta partneri: 

Latvija-Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija (LDASA) 

Lietuva-Baltic Education Technology Institute (BETI) 

Projekta īstenošanas laiks: 08/2023 - 01/2025