Nordplus projekts - Green Manuals

2023.gada 1.augustā Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija ir uzsākusi dalību Nordplus projektā Green Manuals. Projekta galvenais mērķis ir radīt inovatīvus atvērtās izglītības resursus, paātrinot digitālās izglītības risinājumus, izmantojot metodoloģisko izstrādi, kas balstīta uz datu dekompozīcijas pieeju. Tādējādi projekta mērķis ir izveidot digitālo rokasgrāmatu izstrādes mācību programmu, kas pielāgota daudzveidīgām pieaugušo izglītotāju vajadzībām visaptverošā pieaugušo izglītībā. Inovatīvais elements ir iespēja  pielietot vizuālo uztveri, izmantojot pielāgojamus interpretācijas procesus, nodrošinot auglīgu alternatīvu papīra formāta rokasgrāmatu un instrukciju analītiskajam veidolam, vienlaikus ievērojami samazinot atkritumu daudzumu, ko rada papīra formāta rokasgrāmatas un instrukcijas. Tāpēc dalībnieki pilnveidos ilgtspējības kompetences, kas koncentrētas ārpus individuālā līmeņa, izstrādātu inovatīvus atvērtās izglītības resursus un integrētu tos pieaugušo mācīšanā vai apmācībā. Turklāt partnerība veicina institucionālo izaugsmi, kolektīvi pārvērtējot esošās vietējiem apstākļiem atbilstošās mācību metodes - zaļajai pārejai, izmantojot dizaina domāšanu un kopprojektēšanas pasākumus, veicinot rezultātu izplatīšanu un izmantošanu pieaugušo izglītības iestāžu vidū. 

Projekta koordinators

Jafnréttishús- Equality Centre (Islande) 

Projekta partneri: 

Latvija-Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija (LDASA) 

Lietuva-Baltic Education Technology Institute (BETI) 

Projekta īstenošanas laiks: 08/2023 - 01/2025