Dalība ES Erasmus+ programmā

Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas kā asociēto partneru dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta profesionālās izglītības sektorā Nr.2020-1-LV01-KA226-VET-094562 Time4IT jeb Time for Immersive Telepresence

Time4IT projekta partneru trešā starpvalstu sanāksmē Latvijā

18.10.2022-19.10.2022 Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas pārstāvji Jevgēnijs Oboļēvičs un Inese Vilcāne tikās ar projekta darba grupu, pārstāvot projekta mērķa grupu- darba aizsardzības izglītotājus, lai informētu projekta darba grupu par esošo situāciju – darba aizsardzības speciālistu digitālo prasmju līmeni, rīkiem, kas ir speciālistu rīcībā, kā arī prezentētu Asociāciju, tās darbības jomas, iespējas un resursus.
Time4IT vebināra darba plāna izvērtējums

2023.gada februārī LDASA ņēma aktīvu dalību Time4IT vebināra darba plāna izvērtējumā, lai, no darba aizsardzības izglītotāju skatu punkta, vebināra organizatoriem sniegtu atzinumu un viedokli par iespēju implementēt https://time4it-project.eu/ IO1 un IO2 rezultātu jeb augmentētās realitātes vides darba aizsardzības izglītotāju ikdienas darbā.
Dalība Time4IT vebinārā

2023.gada 29.martā asociācijas biedri guva iespēju piedalīties profesionālās kompetences pilnveides pasākumā, vebinārā, lai uzlabotu digitālās prasmes, iemācītos izstrādāt virtuālās realitātes vides, iepazītos ar iespējām iekļaut Time4IT virtuālās vides ikdienas darbā.
Paldies par doto iespēju kļūt par projekta asociētajiem partneriem! Esam ne tikai apguvuši jaunas prasmes darba aizsardzības digitalizācijā, bet arī guvuši vērtīgu informāciju par ERASMUS+ programmas iespējām, kas mūs motivē realizēt arī savas profesionālās vēlmes ERASMUS+ projektu ietvaros!