Par mums image
Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācija (LDASA) Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2005.gada 10.jūnijā.

LDASA mērķis ir apvienot darba aizsardzības speciālistus - fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība ir virzīta uz drošas un veselīgas darba vides izveidošanu un nodrošināšanu, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasības.

Sīkāku informāciju par LDASA mērķiem un uzdevumiem iegūstama LDASA statūtos

LDASA aicina ikvienu darba aizsardzības speciālistu piebiedroties mūsu biedrībai. LDASA biedriem ir iespēja apmeklēt LDASA rīkotus seminārus un saņemt aktuālu informāciju par darba aizsardzības aktualitātēm.

LDASA biedriem turpmāk ir pieejama ļoti noderīga e-vietne, kas satur vairāk nekā 1000 resursu - instrukcijas, dokumentu paraugus, normatīvos aktus, forumus un ļoti daudz citas, vērtīgas informācijas, kas noderīga mūsu, darba aizsardzības speciālistu ikdienā. Pieeja e.ldasa.lv ir tikai pilntiesīgiem biedriem (ar paroli).

Lai kļūtu par LDASA biedru nepieciešams aizpildīt un iesniegt biedrības valdei iesniegumu/anketu.

Iesniegums/anketa PDFā
Iesniegums/anketa WORDā


IESTĀTIES ASOCIĀCIJĀ